Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Profylaxkurs

Nu är vi igång med en ny profylaxkurs.  Så vad betyder egentligen ordet ”profylax”? På Wikipedia står denna förklaring: Profylax betyder ungefär förebyggande åtgärd. Inom det medicinska …