Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

En stängnings ceremoni har efter graviditeten använts över hela världen i hundratals år för att hjälpa nyblivna mödrars läkningsprocess både fysiskt, mentalt och själsligt.

Bakgrund

Under graviditet och förlossning öppnas kvinnan på ett helt fantastiskt sätt. Våra höfter öppnas upp med hjälp av hormonet relaxin, men även hela vårt känsloregister, våra emotioner och vår själ öppnas upp enormt mycket. Vi behöver vara så öppna som möjligt för att möta vårt barn och för att vaggas in i moderskapet.

Efter de tre trimestrarna, som graviditeten är, kliver vi efter förlossningen in i den fjärde trimestern där bebis och mamma fortfarande är som en enhet. Skillnaden från graviditeten är fysisk. Känslomässigt och andligt är vi fortfarande samma. Att mamman fortsätter att vara öppen under dessa 40 dagar är oerhört viktigt för både henne själv och för barnet.

Vad händer under ceremonin?

Stängnings ceremonin äger rum efter den fjärde trimestern (Vill du ha en Closing the bone ceremoni kan detta göras under den fjärde trimestern men även flera år efter förlossning). Ceremonin hjälper mamman att bearbeta alla känslor och tankar och hon får möjlighet att läka känslomässigt och få ny styrka. Det hjälper mamman att hitta en stängning till sin födelseberättelse och återgå ditt sitt egna jag och sitt center igen. Hon får möjlighet att ansluta sig till sin nya kropp så att hon kan landa i ett förtroende i sig själv som kvinna, mamma och förälder.

Stängning är för alla

En stängnings cermoni är inte endast för mödrar. Denna ceremoni är kraftfull för alla som genomgår, eller har genomgått traumatisk eller andra livsförändrande upplevelse såsom; äktenskap, skilsmässa, separation, förlust av jobb, flytt, övergångsfaser ( t ex klimakteriet) etc.

Höfterna är kända för att vara det område av kroppen där olösta känslor och trauman hålls. Detta orsakar blockeringar av energikanaler och att göra en stängning av höften (closning the bones) kan hjälpa till att släppa dessa känslor.