Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

 Vad är en doula? 

Konceptet av en Doula är inte nytt. Personlig support från en nära vän eller familjemedlem, under förlossningen, har varit en tradition som går tillbaka många år i alla kulturer.

Däremot finns det många kvinnor som inte lever i ett samhälle där en syster, mamma, moster eller vän, finns till för att ge stöd under graviditeten, förlossningen, eller inte heller under den första tiden som ny mamma. Dessa upplevelser kan, utan stöd, upplevas främmande, till och med skrämmande och kan få en kvinna att känna sig vilsen.

En Doula hjälper till att fylla den luckan genom att ge stöd åt kvinnan och hennes partner. En Doula tar inte platsen av mödravårdens service, istället är hon ett extra stöd och en informationskälla och hjälper till att avlasta systemet.

De flesta Doulor har någon form av utbildning och förlossningsdoulor har erfarenhet inom förlossningen, även fast de kanske inte själva har fött barn. De har god kunskap och är upplysta om en kvinnas fysiologi, MEN en Doula har inget medicinskt ansvar och ger inga medicinska råd – det är barnmorskans eller sjukvårdspersonalens jobb. En Doula skall aldrig, under några omständigheter, stå i vägen för sjukvårdspersonalen under förlossningen och hon skall heller aldrig dela med sig av sina personliga åsikter eller tankar. En Doulas mål är att ge fysiskt, emotionellt och informativt stöd före, under och direkt efter förlossningen.

If Doula were a drug, it would be unethical not to use it

– Dr Marshall Klaus-