Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

 Fördela med att ha en doula 

En Doula respekterar dina val och leder dig den väg som du vill gå, genom födseln av ert barn. En Doula arbetar tillsammans med din förlossningspartner och hjälper han/hon att vara delaktig till den grad som han/hon själv känner sig bekväm med.

När du har en Doula behöver du inte vara stressed över att komma ihåg all information från dina förlossningskurser. Hon har alltid den informationen redo att ge till dig när du ber om den.

Din Doula är också en person som du känner igen och känner dig trygg tillsammans med. På sjukhuset, där omgivningen och personalen är okänd, känns det skönt att ha samma person som ger dig stöd under hela förlossningen.

Eftersom inte din Doula ger någon som helst medicinsk omvårdnad, kan hon lägga all sin fokus på att stödja dig.

Under nylig gjord studie (*) påvisas att ha en förlossningsdoula:

Reducerar kejsarsnitten med 50 %

Reducerar längden av förlossningen med 25 %

Reducerar användandet av epidural med 60 %

Minskar risken för förlossningsdepression

Är possitivt för amningen

 

(*) Ur boken “Mothering the mother” av Dr Marshall H. Klaus