Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

 

Kvinnor lider av förlossningsskador i onödan

 

I tisdags kunde vi se Malou intervjua två kvinnor som båda två har lidit av inkontinens efter deras graviditet samt förlossning. I ett av fallen var orsaken en felbedömning efter förlossningen och som jag anser en felhantering under förlossningen.

Inkontinens drabbar en av tre kvinnor, och den vanligaste anledningen är att man genomgått en graviditet och förlossning.

Ännu en gång blir jag påmind över vårdens ignorans samt okunskap när det gäller kvinnors skador efter förlossningen.

Jag är övertygad om att det är många som blir bemötta på ett bra sätt och att de får den hjälp som de eftersöker, men det är långt ifrån alla.

Jag är trött på att höra om kvinnor som desperat ber om hjälp för att de känner att något inte stämmer med kroppen och att den inte fungerar som den skall efter att barnet är fött. Men sjukvården svarar att ”det är sådant som händer när man fått barn”.

Kroppen förändras, det är ingen snack om saken, men att acceptera att man gått sönder och lider av en dysfunktion efter graviditeten är ingenting som är ok. Vi lever i ett samhälle där det skall finnas hjälp och stöd att få och att  få kämpa sig blå för att bli hörd är under all kritik. Det är nog så jobbigt att lida av sitt problem utan att även behöva kämpa och kämpa för att någon inom vården skall lyssna och komma fram till en åtgärd.

Ann Olsson, chefbarnmorska vid Danderyds sjukhus, säger att ignoransen beror på en okunskap hos sjukvårdspersonalen och det tror jag absolut är det rätta svaret. Men NÄR skall kunskapen i detta område öka? Det är väl någonting som inte stämmer när patienterna som kommer till vården vet mer om problemet än läkaren. Men jag anser att det fortfarande är en ignorans när man inte då i sin tur guidar vidare till en kollega som kanske besitter en högre kunskap i ämnet.

Det är dags att information når fram. Det är dags att kvinnor skall bli informerade innan, under och efter förlossningen hur de själva kan hjälpa till att förebygga framtida problem och det är dags att kvinnor skall bi bemötta med respekt, förståelse och kompetens om de söker vård efter förlossningen med gravid- eller förlossningsskador.

Se klippet från nyhetsmorgon här:
Kvinnor%20lider%20av%20f%C3%B6rlossningsskador%20i%20on%C3%B6dan

Recommended Articles