Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

 Mindful parenting – vad är det? 

 Få situationer i livet innebär ett så bra tillfälle till mindfulness som föräldraskapet!

Mindfulness innebär att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt, utan dömande. Barnen kan det redan och lär oss vuxna om vi tar vara på det. Vi behöver det för att hantera den stress som ingår i föräldraskapet, och för att hitta våra egna ”rätta” sätt i den ständigt skiftande tillvaron med barnen. Och för barnen har det förstås största tänkbara betydelse att vi ser dem, accepterar dem och älskar dem så som de är – inte så som vi tänker att de kunde eller borde vara. Mindfulness hjälper oss även att ta vara på de oändliga tillfällen till glädje, kärlek, självkännedom och lärande som vardagen med barn också innebär.

text av Yoshi Frey

Recommended Articles