Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

  Vad är Diastasis Recti?  

Separerade magmuskler kallas med medicinska termer; Diastasis Recti.

Detta kan leda till bråck, mag- och tarmproblem, ont i ryggen och dålig hållning.

Trots att problemet är väldigt utbrett är okunskapen inom vården stor och det är därför svårt att få hjälp.

Var noga med att kolla dina magmuskler efter att du har fått barn. En putande mage som ibland kallas för ”Mummy Tummy” kan vara separerade magmuskler.

Har du separerade magmuskler är det mycket viktigt att du tränar på rätt sätt så att inte konditionen förvärras.

Bukens muskler

Bukens muskler ligger i flera skikt och skyddar bl.a bukhålans organ och bidrar till kroppens hållning. Den raka bukmuskeln (Rectus abdominis) löper på båda sidorna av magen. Längre ut åt sidorna finns två sneda (Obliquus externus abdominis, Obliquus internus abdominis) och en tvärgående bukmuskel (Transversus abdominis).

Vad är Diastasis reci och hur påverkas man av det?

Under graviditeten separerar de yttre raka magmusklerna (Rectus abdominis) för att lämna plats åt det växande barnet. De raka magmusklerna hålls ihop av bindväv, Linea alba och en Diastasis Recti uppstår när bindväven mellan de raka bukmusklerna stretchas ut och försvagas och i vissa fall till den grad att de brister.

Den raka bukmuskeln är en muskel som man använder när man böjer överkroppen (bålen) framåt, som när man gör situps. Muskeln används också när man andas ut, pratar, sjunger, hostar eller krystar. Den raka bukmuskeln skyddar de inre organen och bidrar till kroppens hållning. Den roterar bäckenet framåt vilket minskar svanken. Nedtill fäster den raka bukmuskeln i blygdbenet. Upptill fäster den i bröstbenets nedre del.
När magmusklerna separeras kommer de inte längre att hålla de inre organen samt tarmarna på rätt plats. Organen skjuts framåt och nedåt, vilket också förklarar varför magen buktar ut. Det kan också leda till problem med att gå på toaletten samt, om separationen är stor, ge en känsla av tyngd, svaghet och ömhet runt solar plexus och naveln. Organens tryck mot bindväven kan också orsaka bråck, vilket är ganska vanligt att få vid en större separation.

Bindväven från alla muskellager leder till Linea alba så en Diastasts recti ger en effekt på alla musklerna i buken.

Den raka bukmuskeln samt de sneda Obliquus externus och internus roterar samtliga bäckenet framåt vilken minskar svanken. Diastasis recti (separation av den raka bukmuskeln) kan leda till en instabilitet i bäckenet och kan också medföra framfall samt bäckenbottensproblem så som urinläckage.
Ryggont är också vanligt attf få p.g.a en instabilitet i bålen. Hur stor separation man har, är förstås avgörande för hur kroppens funktion störs eller försämras.

 

  Vem drabbas av Diastasis Recti 
Att bära tvillingar ökar risken att drabbas av separerade magmuskler (diastasis recti), såsom om kvinnan är väldigt liten, barnet man bär är stort, täta graviditeter, om man har en svaghet i bindväven, kejsarsnitt, tunga lyft under graviditeten eller fel träning av magmusklerna under eller efter graviditeten.
Studier visar också att kvinnor som inte tränar löper större risk att drabbas av diastasis recti i jämförelse med kvinnor som tränar.
En delning av magmusklerna under graviditeten är normalt och i de flesta fallen går musklerana tillbaka de första veckorna efter förlossningen. Men inte alla.
Det är av stor betydelse att kolla sina magmuskler innan man börjar med träning efter graviditeten. Har man en separation är det ännu viktigare att bukmusklerna stärks inifrån så att man inte sätter igång med träning eller övningar som förvärrar separationen. Om separationen förvärras kan det bli svårare att få den återställt.
Om du har svårt att känna själv om du har en delning, fråga barnmorskan vid återbesök om hon kan hjälpa dig. Och har inte barnmorskan kunskpen fråga om du kan få tid tid hos en sjukgymnast.
Pregnant Woman Measuring Stomach