Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

Under några år nu har jag träffat kvinnor både före, under och efter förlossningen.

Efter förlossningen är det mest kvinnor som vill fortsätta att komma på massage, vill ha hjälp med amningen eller vill komma igång med träningen efter graviditeten. Så gott som utan undantag har jag märkt att de allra flesta kvinnor känner någon slags svaghet och förändring i buken efter graviditeten, vilket är ju helt normalt och inte så vidare konstigt med tanke på att magen varit utsprängd till en badboll under x antal veckor.

Men trots att det är helt normalt, så betyder det inte att vi genom hela livet skall behöva gå med en svag bål- samt bäckenbottensmuskelatur. Men här saknas kunskap om kroppens funktion och vad som händer med magmusklerna under graviditeten. Inte bara saknas kunskapen hos varje individ utan också inom vården samt hos flertalet gym personal. För att vi återigen skall bli starka behöver vi träna regelbundet PÅ RÄTT SÄTT.

Jag strävar efter att nå ut med information och min vision och målsättning är att alla gravida kvinnor skall få information om rätt träning via MVC, både under och efter graviditeten.

Under helgen höll jag den första grupp utbildningen i MAGSTARK. Jag har endast arbetat individuellt med mammorna förut, men det gick riktigt bra i grupp och det är ju ett bra sätt att nå ut till fler.

Både jag och deltagarna kände oss oerhört nöjda efter dagen och just därför har jag bestämt att hålla ett utbildningstillfälle till innan sommaren.

Det blir den 19 maj 2013 och jag har utökat tiden från 2 till 3 timmar. Observera att jag behåller SAMMA pris 🙂

Läs gärna blogginlägget från en av en av deltagarna: http://finest.se/userBlog/entry.php?uid=53759&beid=2414922

Recommended Articles