Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

Alla vet vi om att kvinnans hormoner förändras under graviditeten, förlossningen samt efter att barnet är fött. Men visste ni att det finns vetenskapliga studier som visar att även pappans hormoner förändras de sista veckorna i graviditeten samt efter förlossningen?

Jerk W Langer på Illustrerad Vetenskap:

”Forskare har undersökt binjurebarkhormonet kortisol, som är ett av våra stresshormoner och dessutom en god indikator på hur nära band mamman har till sin nyfödda. Kortisolmängden i blodet ökar gradvis under kvinnans graviditet. Har en nyförlöst mamma mycket kortisol i blodet är hon ofta bättre på att känna igen doften från sin baby, och hon reagerar med större inlevelse på barnets gråt.

Även hos den blivande pappan visar det sig att blodets kortisol ökar till det dubbla under de sista tre veckorna före förlossningen.

”Viktökning, illamående och sömnbesvär. Vissa blivande pappor får så kraftiga besvär att de får symptom som liknar en gravid kvinnas.”

Kvinnans hormoner genomgår en kraftig förändring under graviditeten. Hormonerna förbereder henne fysiskt för den nya mammarollen, och de bidrar även till att hon knyter sig till barnet. Detta har forskarna känt till länge. Samtidigt har de dock ansett att pappans band till det nyfödda barnet antagligen mer är av psykisk eller känslomässig karaktär och i grund och botten inte framkallas av biologiska förhållanden. Här tog de uppenbarligen fel.

Nya undersökningar visar nämligen att även mannens hormonsystem förändras, när han står inför att bli pappa. Att något motsvarande inträffar bland hannarna hos vissa djurarter har biologer varit medvetna om, men det är först nu som forskarna utifrån kliniska studier kan konstatera att samma sak händer hos människan. Deras resultat tyder även på att hormonförändringarna kan vara så kraftigaatt de till och med kan ge vissa män fysiska obehag som påminner om kvinnans graviditetsbesvär. Undersökningarna vänder därmed upp och ned på vår tidigare uppfattning om maskulinitet och beteende, som visar sig styras av mycket mer än det manliga könshormonet testosteron. Det är nämligen helt andra hormoner som gör den blivande pappan till omhändertagare och födseln. Det är nästan som om stresshormonet vill förbereda mannen på att ”nu händer det snart något viktigt”.

Mycket intressant tycker jag och jag kommer definitivt eftersöka mer information samt forskning i området. Jag tycker också att med denna vetenskap blir det ännu mer påtagligt att det inte bara är mamman och barnet som behöver stöd och omvårdnad utan också att pappan behöver stor uppbackning från släkt, vänner och proffs. För visst förväntas det många gånger att pappan skall kavla upp ärmarna och ta hand om allt runt omkring och så klart sätta mamman i fokus. Han skall vara ”den starke”. När han själv känner sig gråtmild, liten och kanske till och med  rädd och osäker är det viktigt att ha förståelse för att även pappan går igenom en stor förädringsprocess med hormoner i svajning och även han behöver ett extra stöd under denna tid.

Alla som fött barn och bildat familj vet att det är en stor förändring i livet och under denna tid är det extra viktigt att vi känner att vi har ett starkt fysiskt samt mentalt stöd från människor runt omkring. Om du har en vän eller familjemedlem som just nu startar upp en ny familj; var inte rädd att du stör med din närvaro. Att finnas där och att lyssna är guld värt för de allra flesta. Våga prata, våga fråga, våga be om hjälp, våga att ge hjälp. I en stor förändring behöver vi närhet, kärlek, omtanke och stöd, både man och kvinna.

Recommended Articles