Telefon

070-3132933

Emejl

linda@mammakliniken.se

Nu är vi igång med en ny profylaxkurs. 

Så vad betyder egentligen ordet ”profylax”?

På Wikipedia står denna förklaring:

Profylax betyder ungefär förebyggande åtgärd. Inom det medicinska området handlar det vanligtvis om förebyggande av sjukdom. Profylaktiska åtgärder mot sjukdom innefattar ett flertal åtgärder för att minska risk för smitta.

Exempel på profylaktisk behandling är vaccination och insättande av profylaktiska läkemede. Termen används också när man i förebyggande syfte ger andra läkemedel såsom antibiotika före operation för att minska risken för komplikationer.

Profylax används ofta i förlossningssammanhang som en kortform av psykoprofylax, med fokus på att förbereda mamman på förlossningsprocessen genom till exempel andningstekniker och coachning.

Jag tror att de allra flesta direkt tänker på andning när man nämner profylax, speciellt då i samband med diskussion ang. förlossningen. I dessa kurser som jag håller ligger mycket fokus på andning och avslappning, men det innehåller SÅ mycket mer. Det är också viktigt att poängtera att profylaxen inte bara riktar sig till mamman, utan även till den person som kommer att vara med mamman som stöd under förlossningen om det finns en stödperson.

Det finns många funderingar, tankar och ofta rädslor inför kommande förlossning. Här är några av frågorna som väldigt ofta dyker upp i dessa kurser:

– Hur kan jag som partner hjälpa till under förlossningen?

– Vilken massage är bra?

– Hur skall jag andas?

-Alternativ till medicinsk smärtlindring?

– Hur skall jag tänka i de olika förlossningsfaserna?

– Kan jag få smärtlindring genom andning och mental förberedelse?

– Kan jag verkligen känna mig redo för förlossningen?

– Hur kan jag släppa kontrollen?

– Hur kan man förhindra förlossningsdepression och hur vet jag som partner att mamman har drabbats?

– Hur skall jag tänka ang förlossningsskador i underlivet och kan jag förhindra detta?

– Vad händer runt omkring mig som mamma under förlossningen?

– Hur minskar jag min rädsla?

– Hur skapar jag ett fint minne och hur ökar jag chansen till en fin upplevelse av förlossningen?

Alla dessa frågor tar vi upp under denna kurs och våran tid använder vi till både teori, diskussion och praktiska övningar.

En av mammorna som var på kurs hos mig sa en gång att hon såg förlossningen ungefär som en tenta; Hon förbereder sig så väl hon kan inför tentan. Hon kom till en punkt där hon kände att nu kunde hon inte göra mer själv för att förbereda sig. När tentan kommer in har hon ingen aning om vilka frågor som kommer att presenteras och hon vet inte hur de är formulerade. Jag tycker det var riktigt bra! För visst är det så; vi vet inte hur förlossningen kommer att se ut och vi vet inte hur lång tid den kommer att ta, hur den startar eller hur vi reagerar. Men är vi väl förberedda har vi stor chans att hantera den på ett bra sätt hur den än ser ut och att vi behåller lugnet hela vägen.

Har du fler frågor angående profylaxkurs är du välkommen att höra av dig till; linda@mammakliniken.se, 054-182323, 070-3132933

Nästa kurs i Karlstad är tisdag den 13 , 20 och 27 jan 2015.

Jag håller kontinuerligt privata kurser om du hellre vill komma ensam eller tillsammans med din partner istället för i grupp.

Varmt välkommen!

 

 

 

Recommended Articles